// Posts Tagged ‘lecture’

Visiting Researcher at University of Southern California (2015-2016)

Trine Mee Sook, "Racial Representation" (2013)

Trine Mee Sook, Racial Representation (2013).

I am currently a Visiting Researcher at University of Southern California, Roski School of Art and Design in Los Angeles. My Postdoc grant from the Danish Independent Research Council has enabled me to take a sabbatical from my Assistant Professorship at University of Copenhagen to spend five months in LA – from August 2015 until January 2016 – to work on my project on the relationship between art, racialization, and colonial history in a Danish context, while also undertaking some research for other projects at the fabulous ONE National Lesbian & Gay Archives.

I will be giving a lecture from my ongoing project on Danish colonialism on September 8 at 6 pm in the USC Roski lecture series. The lecture takes place in the Graduate Fine Arts Building (IFT) on 3001 S Flower Street at 30th, and it is open for all who are interested. Here is my abstract:

*
Mathias Danbolt, USC Roski, September 8, 2015
Sticky Images, Sticky Histories: Art, Colonial Aesthetics, and Racialized Affective Consumption
This lecture takes its starting point in works by contemporary artists Jeannette Ehlers and Trine Mee Sook that address the significant presence of racial stereotypes on the labels of popular food products in supermarkets in Denmark today. Despite the fact that these racial stereotypes can be found on products known in Danish as “kolonialvarer” (colonial commodities)––coffee, cocoa, spices, sweets, alcohol––these images are seldom understood to have any relation to Denmark’s centuries-long history as a colonial power in India, Ghana, and the Caribbean. Through a discussion of the selective memory of colonialism in Danish public culture, the lecture analyzes how the collective attachment to racial stereotypes takes the form of what could be termed a racialized affective consumption. By drawing attention to the central role that consumption––buying as well as eating––plays in the affective work the stereotypes perform in domestic Danish culture, the lecture suggests the importance of analyzing how racialization informs the understanding of pleasure and taste in a Danish context.

Foredrag i Oslo: Tilbake til fremtiden

Tirsdag 30. november holder jeg foredrag på Litteraturhuset i Oslo om PhD-prosjektet mitt i regi av Nettverk for homoforskning. Tittelen på foredraget er “Tilbake til fremtiden: Imot en progressiv queeraktivisme”, og under kan man lese nettverkets oppslag basert på abstractet mitt skrevet for mange måneder siden. Etter hvert som jeg har forberedt meg har fokuset skiftet litt, og presentasjonen vil i mindre grad handle direkte om hva slags queeraktivisme vi ser rundt oss nå, men snarere om mulighetsbetingelsene for å tenke og arbeide med queer i Norge i dag. Jeg kan avsløre så mye som at jeg vil komme inn på temaer som: Hjernevask-debatten, politisk depresjon, levende anakronismer, elfembenstårn, demoner, affekt og Joan Armatrading…

Foredrag ved Mathias Danbolt
Tilbake til fremtiden: Imot en progressiv queeraktivisme

Tid og sted:
30. nov. 2010 18:00 – 20:00, Litteraturhuset, Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo, Norge.

I hvilken retning går dagens queeraktivisme? Og hva orienterer vi oss mot? Dette foredraget undersøker betydningen av begreper som “fremskritt” og “progressjon” i en queeraktivistisk kontekst, som en respons på den etter hvert så utbredte forestillingen om at kjønn- og seksualitetsaktivisme hører fortiden til i et land som Norge.

Når man leser medienes beskrivelser om hvordan “fremskrittene” innen for kjønn- og seksualitetspolitikken har gått for langt, er det lett å bli desorientert: Er det ikke lenger noen vei frem?

Med inspirasjon hentet fra queeraktivister, kunstnere og teoretikere som stiller spørsmål til hvordan vi orienterer oss i tid(en) og historien, vil stipendiat Mathias Danbolt se nærmere på hva som skjer hvis vi i stedet for å se fremover vender blikket til siden eller bakover. Kan en vending mot historien føre oss tilbake til fremtiden?

Mathias Danbolt er PhD-stipendiat i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, og redaktør av Trikster – Nordic Queer Journal. Han var medredaktør av boken Lost and Found: Queerying the Archive (2009), og har publisert tekster om kunst og litteratur, queer teori og aktivisme i bøker som Talende bilder: Tekster om kunst og visuell kultur (2010), Drömbyggen (2009), samt tidsskrift som Lambda Nordica, Tidsskrift for kjønnsforskning, Kvinder, Køn & Forskning, Kritiker, og Passepartout.