// Posts Tagged ‘activism’

Foredrag i Oslo: Tilbake til fremtiden

Tirsdag 30. november holder jeg foredrag på Litteraturhuset i Oslo om PhD-prosjektet mitt i regi av Nettverk for homoforskning. Tittelen på foredraget er “Tilbake til fremtiden: Imot en progressiv queeraktivisme”, og under kan man lese nettverkets oppslag basert på abstractet mitt skrevet for mange måneder siden. Etter hvert som jeg har forberedt meg har fokuset skiftet litt, og presentasjonen vil i mindre grad handle direkte om hva slags queeraktivisme vi ser rundt oss nå, men snarere om mulighetsbetingelsene for å tenke og arbeide med queer i Norge i dag. Jeg kan avsløre så mye som at jeg vil komme inn på temaer som: Hjernevask-debatten, politisk depresjon, levende anakronismer, elfembenstårn, demoner, affekt og Joan Armatrading…

Foredrag ved Mathias Danbolt
Tilbake til fremtiden: Imot en progressiv queeraktivisme

Tid og sted:
30. nov. 2010 18:00 – 20:00, Litteraturhuset, Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo, Norge.

I hvilken retning går dagens queeraktivisme? Og hva orienterer vi oss mot? Dette foredraget undersøker betydningen av begreper som “fremskritt” og “progressjon” i en queeraktivistisk kontekst, som en respons på den etter hvert så utbredte forestillingen om at kjønn- og seksualitetsaktivisme hører fortiden til i et land som Norge.

Når man leser medienes beskrivelser om hvordan “fremskrittene” innen for kjønn- og seksualitetspolitikken har gått for langt, er det lett å bli desorientert: Er det ikke lenger noen vei frem?

Med inspirasjon hentet fra queeraktivister, kunstnere og teoretikere som stiller spørsmål til hvordan vi orienterer oss i tid(en) og historien, vil stipendiat Mathias Danbolt se nærmere på hva som skjer hvis vi i stedet for å se fremover vender blikket til siden eller bakover. Kan en vending mot historien føre oss tilbake til fremtiden?

Mathias Danbolt er PhD-stipendiat i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, og redaktør av Trikster – Nordic Queer Journal. Han var medredaktør av boken Lost and Found: Queerying the Archive (2009), og har publisert tekster om kunst og litteratur, queer teori og aktivisme i bøker som Talende bilder: Tekster om kunst og visuell kultur (2010), Drömbyggen (2009), samt tidsskrift som Lambda Nordica, Tidsskrift for kjønnsforskning, Kvinder, Køn & Forskning, Kritiker, og Passepartout.


Article on queer activist archives in LN

Lambda Nordica, the great Swedish LGBT-studies journal, has just released a good looking issue on “Queer Methodologies”. I have an article in the issue entitled “We’re Here! We’re Queer? Activist Archives and Archival Activism,” related to my ongoing PhD project. It was written quite long ago, following my paper presented at the Feminist Methodologies conference in Stockholm in February 2009. I guess I think slightly different about some things now, but hey, that’s the joy of publishing from projects-in-progress. My abstract goes like this:

In the summer of 2008, a demonstration against hate crimes was organized during the Queer Festival in Copenhagen. In the article We’re Here! We’re Queer? Activist Archives and Archival Activism this quite conventional demonstration functions as the starting point for a discussion of activist archives and the writing of queer activist history. Discussing the recent queer theoretical interest in archives and historiography, the author argues for the importance of rethinking the material, temporal, and conceptual understandings of the archive when working with activist history. The text presents some of the challenges facing scholars wanting to write about social activist projects, from problems of documenting ephemeral actions to the deliberate destruction of archival material in fear of state surveillance and control. Through an analysis of the chanting of “We’re Here! We’re Queer! We’re not Gonna Disappear!” in the Copenhagen demonstration, the author develops the concept of archival activism, describing how activist actions can function as living archives of previous actions. Emphasizing the importance of embodied knowledge and memory in activist history, the author shows how travels and circulations of theoretical concepts and activist repertoires are central to the development of present queer activism.

This is the table of contents of the issue:

Fanny Ambjörnsson, Pia Laskar, Patrik Steorn: “Introduction”

Irina Schmitt: “Do you have a boyfriend? Feeling queer in youth and education research”

Anu Koinvunen: “Yes we can? The promise of affect for queer scholarship”

Mark Graham: “Things in the Field. Ethnographic research into objects and sexuality”

Mathias Danbolt: “We’re Here! We’re Queer?– Activist Archives and Archival Activism”

Patrik Steorn: “Queer in the museum: Methodological reflections on doing queer in museum collections”

The cover of the issue is from the amazing performance artist Mary Coble‘s work Blood Script (2008).

Order an issue of Lambda Nordica here!