Foredrag i Oslo: Tilbake til fremtiden

Tirsdag 30. november holder jeg foredrag på Litteraturhuset i Oslo om PhD-prosjektet mitt i regi av Nettverk for homoforskning. Tittelen på foredraget er “Tilbake til fremtiden: Imot en progressiv queeraktivisme”, og under kan man lese nettverkets oppslag basert på abstractet mitt skrevet for mange måneder siden. Etter hvert som jeg har forberedt meg har fokuset skiftet litt, og presentasjonen vil i mindre grad handle direkte om hva slags queeraktivisme vi ser rundt oss nå, men snarere om mulighetsbetingelsene for å tenke og arbeide med queer i Norge i dag. Jeg kan avsløre så mye som at jeg vil komme inn på temaer som: Hjernevask-debatten, politisk depresjon, levende anakronismer, elfembenstårn, demoner, affekt og Joan Armatrading…

Foredrag ved Mathias Danbolt
Tilbake til fremtiden: Imot en progressiv queeraktivisme

Tid og sted:
30. nov. 2010 18:00 – 20:00, Litteraturhuset, Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo, Norge.

I hvilken retning går dagens queeraktivisme? Og hva orienterer vi oss mot? Dette foredraget undersøker betydningen av begreper som “fremskritt” og “progressjon” i en queeraktivistisk kontekst, som en respons på den etter hvert så utbredte forestillingen om at kjønn- og seksualitetsaktivisme hører fortiden til i et land som Norge.

Når man leser medienes beskrivelser om hvordan “fremskrittene” innen for kjønn- og seksualitetspolitikken har gått for langt, er det lett å bli desorientert: Er det ikke lenger noen vei frem?

Med inspirasjon hentet fra queeraktivister, kunstnere og teoretikere som stiller spørsmål til hvordan vi orienterer oss i tid(en) og historien, vil stipendiat Mathias Danbolt se nærmere på hva som skjer hvis vi i stedet for å se fremover vender blikket til siden eller bakover. Kan en vending mot historien føre oss tilbake til fremtiden?

Mathias Danbolt er PhD-stipendiat i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, og redaktør av Trikster – Nordic Queer Journal. Han var medredaktør av boken Lost and Found: Queerying the Archive (2009), og har publisert tekster om kunst og litteratur, queer teori og aktivisme i bøker som Talende bilder: Tekster om kunst og visuell kultur (2010), Drömbyggen (2009), samt tidsskrift som Lambda Nordica, Tidsskrift for kjønnsforskning, Kvinder, Køn & Forskning, Kritiker, og Passepartout.

2 Responses to “Foredrag i Oslo: Tilbake til fremtiden”

  1. Bernhard Says:

    Gleder meg til å se denne strålende teksten på trykk i Vagant 1/11! Et høydepunkt!

  2. mathias Says:

    Tusen takk Bernhard! Uten dine og Anne Helenes skarpe og viktige kommentarer ville den vært betraktelig svakere. Alt godt, m