ILD & LYN

Selv om kunsten i Århus brenner, stopper det ikke LYNfabrikken og Litteraturen på Scenen i å holde opplesninger: Imorgen braker det løs med Christian Yde Frostholm, Niels Frank og Martin Larsen!

Comments are closed.