Think Again and Merry Christmas!

THINK AGAIN er en levende aktivistgruppe som tar opp arven etter AIDS-aktivistgruppene Gran Fury, Little Elvis, DIVA TV, Lesbian Avengers, Boys with Arms Akimbo og Bureau gjennom grafiske intervensjoner i byrommet. Gruppens kamp mot heteronormativitet, AIDS, krig, kapitalisme, TV-homofobi og generell dumhet kommer til uttrykk gjennom demonstrasjoner, billboards, gratis postkort, culture jamming og “zaps”. I bokutgivelsen deres A History of Outrage, beskriver de hvordan deres praksis skiller seg fra de mer identitetspolitiske gay og lesbiske bevegelsene involvert i AIDS-aktivismen: “As a strategy for shifting away from the identity politics of the nineties and returning to an activism based on social transformation, we use queer as a conceptual touchstone for our work”.

Deres queere teoretiske perspektiv muliggjør en mer kompleks analytisk tilgangsmåte til problemstillingene THINK AGAIN tar opp. For i de senere årene har vi sett en maktutspredning som har gjort at tradisjonelle sosiale bevegelser har måtte redefinere sine prosjekter, midler og angrepsmetoder – å bruke 80/90-tallets strategier fungerer ikke lenger, de må omdefineres og videreutvikles. Maktens natur, og ikke bare lokalitet, har forandret seg, (for å si det med Hardt og Negri) – og vi har derfor beveget oss fra representasjonspolitikk mot en affektiv politikk. THINK AGAIN forsøker å koble sammen queer aktivisme med den (ofte heteronormative) antikapitalistiske bevegelsen. I artikkelen ”Activist Technologies: Think Again!” i Social Text 80 (2004) utbroderer kunsthistoriker Amy Villarejo med utgangspunkt i THINK AGAIN, hvordan endringer i det globale politiske landskapet har konsekvenser for det hun kaller de aktivistiske teknologier. Hun avrunder artikkelen med en kommentar til THINK AGAINs aksjoner:

These actions mine the potential of direct action, but, I want to conclude, they send direct action in a new direction, one that knows neither how to name its enemy nor how to fashion a coherent language for resistance. Instead, these interventions, culled from many, reroute ”queer” toward something it has not yet been”

I disse juletider kan aksjonen deres BUY LESS – DO MORE være en god julenøtt på veien ut til julegatenes juleshopping. Nå når 1 av 5 dansker holder på å svi av sine nyopptatte forbrukslån for julegavehandelen, kunne man kanskje ønske at de skulle… THINK AGAIN:


GOD JUL!

Comments are closed.